Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Klubbens brunn sinade under sommaren 2018 och vi blev tvugna att borra en ny under 2018 för vatten till klubben och kanotisterna.