Med anledningar av SKKs' beslut om begränsningar i vår verksamhet