Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Rimligt med undantag även för hundsporten

Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben SKK) har lämnat in ett gemensamt yttrande till Socialdepartementet med ett förslag om att hundtävlingar ska omfattas av samma undantag som motionslopp i förordningen (2018:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Förtydligande av restriktioner

Förtydligande om vad som ligger bakom Svenska Brukshundklubbens beslut, avseende åtgärder rörande tjänstehundsverksamheten, för att begränsa spridningen av Covid-19 i samhället.

Fortsatta restriktioner

Utskottet för samhällsnytta har beslutat förlänga de nuvarande generella restriktionerna för tjänstehundsverksamheten - till och med den 4 juli, men viss verksamhet kan genomföras.

Komplettering av kongresshandlingar 2021

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit våra distrikt och rasklubbar skickar delegater som representerar alla Brukshundklubbens medlemmar. Kongresshandlingarna är nu kompletterade här på hemsidan med revisionsberättelsen.

Träningsläger

Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom bjuder in till ett träningsläger i spår, specialsök, tävlingslydnad, rallylydnad och freestyle. Under lägret kommer du även att lära dig mer om patrullhunden och dess arbete. Du tränar med egen hund, lär massor av nytt och träffar nya vänner.

Kongresshandlingar 2021

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit distrikt och rasklubbar skickar delegater som representerar alla våra medlemmar. Kongresshandlingarna är nu färdigställda och utlagda här på vår hemsida.

Sidor