Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Ny hemsida

Den 30 mars byter Brukshundklubben hemsida. Eventuella länkar till undersidor på vår nuvarande hemsida bryts i samband med bytet.

SKK tar ställning för Ukraina

Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd från Rysslands helt oacceptabla handlingar och uttrycker den djupaste sympati till alla som drabbas och lider av kriget som sker i Ukraina.

Nya instruktörsarvoden

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat om höjda arvoden för instruktörer i frivillig försvarsutbildning.

SKK 2030

Nu sjösätter SKK projektet "SKK 2030". Syftet är att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030. SKKs text presenteras nedan och du kan läsa mer om projektet på deras hemsida SKK.se.

Avgifter vid utställning

Svenska Brukshundklubben följer även fortsättningsvis SKK:s länsklubbars praxis om minimiavgifter för utställningar och därmed de nya avgifter som fastställts för 2022/2023.

Sidor