Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Möten 2022

Planeringen inför 2022 års möten är i full gång i Svenska Brukshundklubbens föreningar. Nu finns en ny generell dispens som möjliggör digitala möten under 2022.

Patrullhundskurser 2022

Patrullhundskurser anordnas på ett flertal platser under 2022. Du kan välja bland olika kurstyper, både internatkurser och traditionella kurser.

Inför års- och fullmäktigemöten 2022

Det kan kännas avlägset men nu närmar sig planeringstider inför års- och fullmäktigemöten inom Svenska Brukshundklubben. FAQ (frågor och svar) inför möten 2022 finns samlad på brukshundklubben.se.

Motioner inför möten 2022

En motion är ett skriftligt förslag till års- eller fullmäktigemöten. Inför möten inom Svenska Brukshundklubben 2022 börjar sista dag att skicka in motioner närma sig.

Driftstörningar/stopp på vår hemsida

Under morgondagen, den 5 oktober, kommer det vara större driftstörningar/stopp på www.brukshundklubben.se med anledning av planerat elavbrott i fastigheten där servarna befinner sig. (Medlem Online, SBK Tävling berörs inte).

Fördubblat anslag

Dagens besked från regeringen är mycket välkommet och efterlängtat. Ett höjt anslag gör det möjligt för Svenska Brukshundklubben och andra friluftsorganisationer att ta hand om det växande friluftslivsintresset och guida nya friluftsutövare ut i naturen samtidigt som vi sprider kunskap om allemansrätten och friluftslivets vett och etikett.

Hundens vecka

Hundens vecka har börjat! Det arrangeras föreläsningar, uppvisningar och andra roliga aktiviteter för hundägare och hundar runt om i hela Sverige. Via vår Facebook-sida kan du ta del av föreläsningar, intervjuer och informationsfilmer. Du kan även gå Hundmarschen på distans.

Sidor