Vandringspriser

Kallelse till Medlemsmöte

Torsdagen den 18/10 2018 kl. 18.30

i klubbstugan.

Efter mötet kommer köket att servera något gott att äta.

Lista finns på klubben att skriva upp sig till maten

eller kontakta Maria 070-6860664

Välkomna!

 

Freestyle för Linda Jönsson! Klicka här för mer information!

 

Ungdomsläger 2018 gick av stapeln i juli. Bestod av 10 deltagare med hundar i varierade åldrar. Klicka här för bilder och mer information!

 

Skotträning har vi 1:a torsdagen i månaden. 18,15 träffas vi och går igenom vad som ska hända under träningen.

Var och en ansvarar för sin egen träning!

 

Lördagen den 1 September 2018 bjuder Söderåsens Brukshundklubb in till inofficiell Hundutställning för alla Skk-registrerade raser (från 4 mån)! för Mer info klicka här!

 

Kursstarter 2018!!

klicka här!

 

Regler är nu uppdaterade!

för att se klicka här!

 

 

 

 

Klubben har fått 10.000:- av Sparbanksstiftelsen och Swedbank för inköp av

material inför nya regler som börjar gälla 2017-01-01.

 

 

Kursanmälningar etc, hänvisas till Majvi Nilsson

karntryck@hotmail.com

0435 - 44 20 35

042 - 503 32

 

 

 

 

Peter Wilhelmsson

0722-388453

kocken@telia.com

(denna mejl går till PR Info /FB ansvarig.)

 

 

 

 

 

Välkommen till

Söderåsens Brukshundklubb

Vandringspriser Söderåsens BK

 

Klubben har ett antal vandringspriser som delas ut för olika tävlingsprestationer varje år. Utdelningen sker vid årsmötet. Statuterna finns längre ner på sidan, under bilden av de senaste pristagarna!

 

2017 års vandringspriser:

 

Jyckebo Clints Minne: Christine Ehrlander & Dejta

 

Liz Wejsfelts vandringspris till bästa lägre/högre brukshund:Bibbi Berglund med Lazer.

 

Klubbmästare Bruks: Christine Ehrlander & Dejta

 

Barometermästare Bruks: Christine Ehrlander & Dejta

 

Bästa Appellhund: Pia Ahl med Doris

 

Bästa Sökhund: Olle Nilsson med Scott

 

Bästa Spårhund: Christine Ehrlander & Dejta

 

Klubbmästare Lydnad:Mats Jansson med Albin

 

Barometermästare Lydnad: Sophie Johansson med Ozzy

 

Klubbmästare Rallylydnad: Lena Pålsson med Chilli

 

Barometermästare Rallylydnad: Lena Pålsson med Chilli

 

Klubbmästare Agility Large: Petra Nilsson med Troja

 

Klubbmästare Agility Medium:

 

Klubbmästare Agility Small: Eva Franzén med Tilo

 

Barometermästare Agility Large: Petra Nilsson med Vizsla

 

Barometermästare Agility Medium:

 

Barometermästare Agility Small: Eva Franzén med Tilo

 

Klubbmästare utställning: Carina Linné med Nalle

 

Barometermästare utställning: Petra Nilsson & Vizla

 

Racet: Linda Lundahl med Wizzla

 

Årets allroundhund: Mats Jansson med Albin

 

RLDM: Jesper Roslund med Bilton, Lena Pålsson med Chili.

 

Championat i Rallylydnad: Jytte Sigsgaard med Stina, Lena Pålsson med Freja.

 

 

Dessutom utdelades pris för uppflyttningar i bruks till Bibbi Berglund, Ingela Pettersson, Pia Ahl, Olle Nilsson, Mats Jansson.

samt 1:a pris lydnadsklass till Bodil Andersson, Mats Jansson, Sophie Johansson

 

Statuter för vandringspriser

 

Nedan finner du statuterna för klubbens olika vandringspriser. Originalhandlingarna finns på papper i klubbstugan.

2014-11-06 gjorde styrelsen ett förtydligande: för att bli barometermästare måste man tävla för Söderåsens Brukshundklubb vid säsongens slut.

 

Jyckebo Clints minne = bästa elithund bruks

 

Priset skall vara ett ständigt vandrande minnespris över Rapporthunden Jyckebo Clint.

 

Inteckning i priset får den förare vilken under året erhållit högst poäng å tävlingsbarometern för Brukshundar i Elitklass. Det är hösta poäng/resultat på tävling som gäller, ej flest poäng på barometertavlan.

 

Priset är klubbens egendom och skall förvaras i klubbstugan.

 

Klubben ansvarar för ingravering och bestämmer om följepris skall utdelas.

 

Jury är klubbens tävlingskommitté och styrelse.

 

 

 

Liz Wejsfelts vandringspris till bästa lägre eller högre hund bruks

 

Ett resultat under året räknas.

 

 

Regler för Bruksprovsbarometer / Appellklass-Elit

•Bruksprovsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande på SBK:s officiella bruksprov.

•Rätt att tävla om poäng på barometern har alla som är medlemmar i Söderåsens BK med hund som uppfyller kraven för start i appellklass – elitklass.

•Poäng erhålls för resultat på officiella bruksprov, på SM, NM, DM, på eventuellt klubbmästerkap och vid tjänsthunds certifikat. Förtydligande – även officiella tävlingar utförda utomlands räknas.

•Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell. Speciella tilläggspoäng erhålls för framträdande placeringar vid

-SM, NM, DM och på eventuellt klubbmästerskap

-Vid uppflyttningar

-Vid certifikat

-Vid brukschampionat (gäller även championat utomlands)

•Poängen sammanräknas succesivt under tävlingsperioden för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare erhåller poäng för varje särskild ekipagekombination. För ekipage som tävlar i 2 eller fler grenar sammanräknas resultaten i de olika grenarna till en poängsumma.

•Resultat skall lämnas in till klubben senast 1 månad efter genomförd tävling för att vara giltigt. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

•Varje ekipage erhåller ett etappris för varje uppnått 20-tal poäng. Detta utdelas på klubbmöte efterhand ekipagen uppnår poäng under verksamhetsåret.

•Segrare på bruksprovsbarometern är det ekipage som erhåller flest poäng under verksamhetsåret 1/1 – 31/12. Pris till segraren utdelas på årsmötet som avslutar verksamhetsåret.

 

 

 

Regler för klubbmästerskap i Bruks

•Tävlan om klubbmästerkap görs i Appellklass – Elitklass och gäller Spår, Sök, Rapport, Skydd, IPO och Patrullhund. Detta sker under ett verksamhetsår 1/1 – 31/12.

•Rätt att tävla om klubbmästerskap i Lydnad har alla som är medlemmar i Söderåsens BK.

•Klubbmästare blir den som under året erövrat högsta procentuella resultat på 2 stycken officiella bruksprov. Finns det ej något ekipage med 2 stycken officiella resultat får det ekipage med högsta procentuella resultat på 1 officiellt bruksprov räknas. Detta gäller även godkända resultat.

•Endast ett resultat i Appellklass får inräknas.

•Resultat skall vara inlämnat senast 1 månad efter tävling. Samtliga resultat skall vara inlämnade senast 31/12.

•För klubbmästerskapet uppställs ett vandringspris som efter en tävlingsperiod på 10 år tillfaller den förare som har flest inteckningar – även om det erövrats med olika hundar.

Då 2 eller fler förare har lika många inteckningar tillfaller priset den förare med högsta sammanlagda poäng.

•Kostnaden för gravyr bekostas av klubben. Dessutom medföljer ett följepris som behålls av klubbmästaren.

 

 

Regler för Lydnadsprovsbarometer / Startklass - Lydnadsklass 3

•Lydnadsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella lydnadsprov.

•Rätt att tävla om poäng på barometern har alla som är medlemmar i Söderåsens BK med hund som uppfyller kraven för start i Lydnadens Startklass – Lydnadsklass 3.

•Poäng erhålls för resultat på officiella lydnadsprov, på SM, NM, DM och på ev klubbmästerkap. Förtydligande – även officiella tävlingar utförda utomlands räknas.

•Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell. Speciella tilläggspoäng erhålls för framträdande placeringar vid

-SM, NM, DM och på eventuellt klubbmästerskap

-Vid uppflyttningar

-Vid förstapris i lydnadsklass 3

-Vid lydnadschampionat (gäller även championat utomlands)

•Poängen sammanräknas succesivt under tävlingsperioden för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare erhåller poäng för varje särskild ekipagekombination.

•Resultat skall lämnas in till klubben senast 1 månad efter genomförd tävling för att vara giltigt. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

•Varje ekipage erhåller ett etappris för varje uppnått 20-tal poäng. Detta utdelas på klubbmöte efterhand ekipagen uppnår poäng under verksamhetsåret.

•Segrare på lydnadsprovsbarometern är det ekipage som erhåller flest poäng under verksamhetsåret 1/1 – 31/12. Pris till segraren utdelas på årsmötet som avslutar verksamhetsåret.

 

 

 

Regler för klubbmästerskap Lydnad

•Tävlan om klubbmästerkap görs i Lydnadens Startklass – Lydnadsklass 3. Detta sker under ett verksamhetsår 1/1 – 31/12.

•Rätt att tävla om klubbmästerskap i Lydnad har alla som är medlemmar i Söderåsens BK.

•Klubbmästare blir den som under året erövrat högsta procentuella resultat på 3 stycken officiella lydnadsprov. Finns det ej något ekipage med 3 stycken officiella resultat får det ekipage med högsta procentuella resultat på 2 stycken officiella lydnadsprov räknas. Finns det ej något ekipage med 2 stycken officiella resultat får det ekipage med högsta procentuella resultat på 1 officiellt lydnadsprov räknas. Detta gäller oavsett klass.

•I det sammanlagda resultatet får inräknas de 3 bästa resultaten oavsett klass, dock därav endast 1 resultat i Lydnadens Startklass och 2 resultat i Lydnadsklass 1. ???? Kan ju inte stämma längre då man får tävla 3 gånger i varje klass för att få fd LP numera heter det LD start, LD klass 1…… osv……………

•Resultat skall vara inlämnat senast 1 månad efter tävling. Samtliga resultat skall vara inlämnade senast 31/12.

•För klubbmästerskapet uppställs ett vandringspris som efter en tävlingsperiod på 10 år tillfaller den förare som har flest inteckningar – även om det erövrats med olika hundar.

Då 2 eller fler förare har lika många inteckningar tillfaller priset den förare med högsta sammanlagda poäng.

•Kostnaden för gravyr bekostas av klubben. Dessutom medföljer ett följepris som behålls av klubbmästaren.

 

 

Regler för Klubbmästerskap i Rallylydnad

•Tävlan om klubbmästerkap görs i Rallylydnadens nybörjarklass – Mästarklass. Detta sker under ett verksamhetsår 1/1 – 31/12.

•Rätt att tävla om klubbmästerskap i Rallylydnad har alla som är medlemmar i Söderåsens BK och som tävlar för klubben.

•Klubbmästare blir den som under året erövrat de fem bästa resultaten sammanlagt oavsett officiell klass. Finns det ej något ekipage med fem stycken officiella resultat får det ekipage med högsta totalpoängen på fyra officiella resultat räknas.

•Endast tävlingsresultat från Sverige får tillgodoräknas för klubbmästerskapet.

•Resultat skall vara inlämnat senast 1 månad efter tävling. Samtliga resultat skall vara inlämnade senast 31/12.

•För klubbmästerskapet uppställs ett vandringspris som efter en tävlingsperiod på 10 år tillfaller den förare som har flest inteckningar – även om det erövrats med olika hundar.

Då 2 eller fler förare har lika många inteckningar tillfaller priset den förare med högsta sammanlagda poäng.

•Kostnaden för gravyr bekostas av klubben. Dessutom medföljer ett följepris som behålls av klubbmästaren.

 

Regler Klubbmästare Agility

Månadstävlingarna (6 st) ligger till grund för klubbmästerskapet. Alla medlemmar har rätt att delta i månadstävlingarna. Klubbmästare delas ut i samtliga storlekar, x-small-small-medium-large och x-large.

Hundar som fyller åtta år eller mer under året och inte tävlar på officiella tävlingar, får gå ner en storlek om man vill.

Poängberäkning:

Startat = 1 poäng (även vid disk)

1:a plats = 5 poäng, 2:a plats = 3 poäng, 3:e plats = 1 poäng. Bästa Söderåsare blir 1:a oavsett placering på klubbtävlingen o.s.v.

Poäng för start, eventuell bonus för placering räknas samman för agility- respektive hoppklass.

6 st Månadstävlingar , 22/4 kl.16, 22/5 kl.18.30, 19/6 kl.18.30, 17/7 kl.18.30, 21/8 kl.18.30, 23/9 kl.16

 

Regler för Agilitybarometer

Plac/motsv Poäng

1:a 5

2:a 4

3:a 3

4:a-5:a 2

6:a och däröver (genomfört lopp) 1 Poäng

Extra poäng för:

 

Uppflyttningspinne 5 (pinnpoäng delas endast ut för 3 pinnar per klass och hund, dvs när hunden har rätt att flytta upp får man inte längre extra poäng för pinne)

Cert 10

Sm-pinne 5 poäng

Inga poäng för diskat lopp

 

Regler för Rallylydnadsbarometer

•Rallylydnadsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella rallylydnadsprov.

•Rätt att tävla om poäng på barometern har alla som är medlemmar i Söderåsens BK med hund som uppfyller kraven för start i Rallylydnadens Nybörjarklass – Mästarklass.

•Poäng erhålls för resultat på officiella lydnadsprov, på SM, NM, DM och på ev klubbmästerkap. Förtydligande – även officiella tävlingar utförda utomlands räknas.

•Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell. Speciella tilläggspoäng erhålls för framträdande placeringar vid

-SM, NM, DM och på eventuellt klubbmästerskap

-Vid uppflyttningar

-Vid Cert i Mästarklass

-Vid Rallylydnadschampionat (gäller även championat utomlands)

•Poängen sammanräknas succesivt under tävlingsperioden för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare erhåller poäng för varje särskild ekipagekombination.

•Resultat skall lämnas in till klubben senast 1 månad efter genomförd tävling för att vara giltigt. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

•Varje ekipage erhåller ett etappris för varje uppnått 20-tal poäng. Detta utdelas på klubbmöte efterhand ekipagen uppnår poäng under verksamhetsåret.

•Segrare på Rallylydnadsbarometern är det ekipage som erhåller flest poäng under verksamhetsåret 1/1 – 31/12. Pris till segraren utdelas på årsmötet som avslutar verksamhetsåret.

 

 

Vandringspris Appellklass

•Ekipaget skall tävla för Söderåsens BK och vara medlem i klubben.

•Utdelas till det ekipage med högsta resultatet i appellklass – endast ett resultat räknas.

•Tävlingsresultatet måste lämnas in senast 1 månad efter tävling.

•Samtliga tävlingsresultat skall vara inlämnade senast 31/12.

•Priset är ständigt vandrande.

•Klubben bekostar gravyr och följepris.

•Utdelas på årsmötet.

 

 

Vandringspris Spår / Sök / Rapport / Skydd / IPO

•Ekipaget skall tävla för Söderåsens BK och vara medlem i klubben.

•Utdelas till det ekipage med procentuellt två högsta resultat oavsett klass (ej appellklass)

•Tävlingsresultatet måste lämnas in senast 1 månad efter tävling.

•Samtliga tävlingsresultat skall vara inlämnade senast 31/12.

•Utdelas för gott till den föraren som erövrat priset flest gånger .

•Priset är ständigt vandrande.

•Klubben bekostar gravyr och följepris.

•Utdelas på årsmötet.

 

 

Utställningsbarometer, Klubbmästare utställning

 

Utställningspoäng avser officiell utställning från 9 månader.

Resultaten ska vara inskickade senast två månader efter tävling, vid årets slut senast 15 januari.

Vid inskickande av resultat skall följande redovisas: Namn på hund och förare, gärna hundens titlar. Utställningsplats, datum, grupp, klass, poäng, placering etc.

 

Poängberäkning (2 poäng = 1 kula på tavlan)

 

Very Good 2 poäng

Excellent 4 poäng

Reserv-Cert 5 poäng

CK/Cert 6 poäng

BIM 8 poäng

BIR 10 poäng

G 2 poäng

SG 4 poäng

V/CAC 6 poäng

BOS 8 poäng

BOB 10 poäng

Championat guldkula

 

 

Rallylydnadsbarometer

 

Nybörjarklass, GRÖNA kulor 70-84 poäng 1 kula

 

85-94 poäng 2 kulor

95-99 poäng 3 kulor

100 poäng 5 kulor

 

Fortsättningsklass, GULA kulor, samma antal som ovan

 

Avancerad klass, RÖDA kulor, samma antal som ovan

 

Mästarklass, BLÅ kulor, samma antal som ovan

 

SM, GULDkulor,

1:a plac 5 kulor

2:a plac 4 kulor

3:e plac 3 kulor

4:e plac 2 kulor

5:e plac 1 kula

 

DM, SILVERkulor,

1:a plac 3 kulor

2:a plac 2 kulor

3:e plac 1 kula

 

 

 

Agilitybarometer

 

Plac/motsv Poäng

1:a 5

2:a 4

3:a 3

4:a-5:a 2

6:a och däröver (genomfört lopp) 1

 

Extra poäng för:

Uppflyttningspinne 5 (pinnpoäng delas endast ut för 3 pinnar per klass och hund, dvs när hunden har rätt att flytta upp får man inte längre extra poäng för pinne)

Cert 10

Inga poäng för diskat lopp

 

Klubbmästare Agility

 

Månadstävlingarna (4 st) ligger till grund för klubbmästerskapet. För att delta i tävlan om att bli Klubbmästare ska ekipaget tävla för Söderåsens BK på officiella tävlingar. Alla medlemmar har rätt att delta i månadstävlingarna. Klubbmästare delas ut i samtliga storlekar, small-medium-large.

 

Poängberäkning:

 

Startat = 1 poäng (även vid disk)

 

Antal slagna ekipage = 1 poäng per ekipage (ex 5 startande ekipage, 1:an får då 4 poäng och 4:an får 1 poäng)

 

Bonus för placering: 1:a plats = 5 poäng, 2:a plats = 3 poäng, 3:e plats = 1 poäng.

 

Poäng för start, antal slagna ekipage samt eventuell bonus för placering räknas samman för agility- respektive hoppklass.

 

 

 

Bästa allroundekipage:

 

Statuter för årets Allroundekipage

 

Officiella tävlingar ger 1 poäng för varje genomförd tävling/klass oavsett placering/resultat.

 

Minst 3 grenar måste ingå. Vid lika poäng tillfaller priset den hund som har flest grenar.

 

Justering 2014-01-01: Om det inte finns något ekipage som deltagit i 3 grenar, tillfaller priset ekipage som deltagit i 2 grenar.

 

Alla officiella arbetsprov/-tävlingar inom SKK berättigar till poäng (ej utställning).

 

Observera att det är EKIPAGET som tävlar om detta pris, det ska alltså vara samma förare och hund i samtliga grenar som åberopas.

 

 

 

LYDNAD

1:a pris = 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

 

BRUKS

Ak Lkl Hkl

Uppfl= 5 p

Godk= 3 p

 

Elit

Cert =5 p

Certp= 4 p

Godk= 3 p

 

VILTSPÅR

Godkänd Anlagsklass= 5 p

öppen klass 1:a pris= 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

 

AGILITY och HOPPKLASS

Klass I, Klass II, Klass III

Pinne/Cert = 5 p

 

Felfritt lopp (som EJ gett pinne/cert) = 3 p

 

JAKTPROV

UKL NKL ÖKL EKL

Godkänd = 5 p

1:a pris = 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

Rallylydnad

nybörjare, fortsättning, avancerad

Kvalificerande resultat = 5 p

Mästarklass

Minst 70 p = 5 p

 

Freestyle och Heelwork To Music

 

Uppflyttningspoäng/Certpoäng = 5 p

 

Certifikat försvarsmaktshund/räddningshund =5 p

 

Övriga arbetsmeriter inom prov/tävling som är officiell inom SKK (=registreras i SKK Hunddata), godkända resultat = 5 p

 

Uppflyttning och Certpriser

•Utdelas vid uppflyttningar i bruks, lydnad och rallylydnad.

•Utdelas vid första certet eller första 1:a priset i respektive lydnadsklass.

•Den tävlande skall ha tävlat för Söderåsens BK och vara medlem i klubben.

•Utdelas endast en gång / ekipage och klass.

•Utdelas på medlemsmöte.

 

Åtgärder vid brukschampionat

•Sätta upp fotografi på väggen – där den tävlande fixar ett fotografi och klubben står för ramen.

•Dela ut en gåva till den tävlande som överräcks på medlemsmöte. För att gåva skall utgå krävs att man tävlat för Söderåsens BK, samt att man är en aktiv medlem.

 

Åtgärder vid lydnadschampionat

•Sätta upp fotografi på väggen – där den tävlande fixar ett fotografi och klubben står för ramen.

•Dela ut en gåva till den tävlande som överräcks på medlemsmöte. För att gåva skall utgå krävs att man tävlat för Söderåsens BK, samt att man är en aktiv medlem.