Vandringspriser

Välkommen till

Söderåsens Brukshundklubb

Vandringspriser Söderåsens BK

 

Klubben har ett antal vandringspriser som delas ut för olika tävlingsprestationer varje år. Utdelningen sker vid årsmötet. Statuterna finns längre ner på sidan, under bilden av de senaste pristagarna!

 

2016 års vandringspriser:

 

Jyckebo Clints Minne: Christine Ehrlander & Dejta

 

Liz Wejsfelts vandringspris till bästa lägre/högre brukshund:Ingegerd Hjort med Filippa.

 

Klubbmästare Bruks: Ingegerd Hjort med Filippa

 

Barometermästare Bruks: Ingegerd Hjort med Filippa

 

Bästa Appellhund: Lena Pålsson & Freja

 

Bästa Sökhund: Olle Nilsson med Apollo

 

Bästa Spårhund: Ingegerd Hjort med Filippa

 

Klubbmästare Lydnad: Ingela Pettersson med Eilviz

 

Barometermästare Lydnad: Jytte Sigsgaard & Stina

 

Klubbmästare Rallylydnad: Lena Pålsson med Chilli

 

Barometermästare Rallylydnad: Jytte Sigsgaard med Stina

 

Klubbmästare Agility Large: Mats Jansson & Albin

 

Klubbmästare Agility Medium:

 

Klubbmästare Agility Small: Lena Johansson med Pixy

 

Barometermästare Agility Large: Bodil Andersson & Quizz

 

Barometermästare Agility Medium:

 

Barometermästare Agility Small: Eva Franzén med Tilo

 

Klubbmästare utställning: Petra Nilsson med Vizsla

 

Barometermästare utställning: Petra Nilsson & Vizla

 

Racet: Olle Nilsson med Apollo

 

Årets allroundhund: Jytte Sigsgaard & Stina

 

 

Dessutom utdelades pris för uppflyttningar i bruks till Christine Ehrlander & Dejta,

samt 1:a pris i lydnad till IJytte Sigsgaard med Stina.

 

Statuter för vandringspriser

 

Nedan finner du statuterna för klubbens olika vandringspriser. Originalhandlingarna finns på papper i klubbstugan.

2014-11-06 gjorde styrelsen ett förtydligande: för att bli barometermästare måste man tävla för Söderåsens Brukshundklubb vid säsongens slut.

 

Jyckebo Clints minne = bästa elithund bruks

 

Priset skall vara ett ständigt vandrande minnespris över Rapporthunden Jyckebo Clint.

 

Inteckning i priset får den förare vilken under året erhållit högst poäng å tävlingsbarometern för Brukshundar i Elitklass. Det är hösta poäng/resultat på tävling som gäller, ej flest poäng på barometertavlan.

 

Priset är klubbens egendom och skall förvaras i klubbstugan.

 

Klubben ansvarar för ingravering och bestämmer om följepris skall utdelas.

 

Jury är klubbens tävlingskommitté och styrelse.

 

 

 

Liz Wejsfelts vandringspris till bästa lägre eller högre hund bruks

 

Ett resultat under året räknas.

 

 

 

 

Regler för Bruksprovsbarometer

1.Bruksbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande på SBK:s bruksprov.

2.Rätt att tävla om poäng på barometern har alla som är medlemmar i Söderåsens BK, med hund som uppfyller kraven för start i appellklass.

3.Poäng erhålles för resultat uppnådda på officiella bruksprov, på SM, NM, SkåneMästerskap (DM), ev klubbmästerskap och vid tjänstehundscertifikat.

4.Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell. Speciella tilläggspoäng erhålles för framträdande placeringar i P.3 nämnda mästerskap, samt vid uppflyttning, cert och championat.

5.Poäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare, erhåller poäng för varje ekipagekombination. För ekipage som tävlar i 2 el. fler gr., sammanräknas resultaten i de olika gr. Till en poängsumma.

6.Resultat ska lämnas in senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

7.Segrare på barometern är det ekipage som enl. P.5 erhåller flest poäng under verksamhetsåret (1/1-31/12). Pris till segraren utdelas på årsmötet som avslutar verksamhetsåret. Varje ekipage erhåller ett s.k. etappris för varje uppnådda 20-tal poäng (20 p, 40 p, 60 p osv). Etappris utdelas på klubbmöte efterhand ekipagen uppnår poäng under verksamhetsåret.

 

Poängberäkning barometer Bruks, se separat dokument!

 

 

Regler för klubbmästerskap Bruks

1.Tävlan om klubbmästerskap görs i samtliga klasser Spår, Sök, Rapport, Skydd och Appellklass. Detta sker under ett verksamhetsår (1/1-31/12).

2.Rätt att tävla om klubbmästerskap har alla som är medlemmar i Söderåsens BK.

3.Klubbmästare blir den som under året erövrat högsta procentuella resultat på 2 officiella bruksprov.

4.Endast ett resultat i Appellklass får inräknas.

5.Om ingen tävlat mer än en gång, utdelas priset till den med procentuellt högsta godkända resultat.

6.Resultat ska vara inlämnade senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

7.För klubbmästerskapet uppställes ett vandringspris, som efter en tävlingsperiod på 10 år tillfäller den förare som har flest inteckningar (även om det erövrats med olika hundar). Då 2 eller flera förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den förare med högsta sammanlagda poäng.

8.Kostnader för gravyr bekostas av klubben, dessutom medföljer ett följepris som behålles av klubbmästaren.

 

 

 

Regler för Lydnadsprovsbarometer

1.Lydnadsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella lydnadsprov.

2.Rätt att tävla om poäng på barometern har alla som är medlemmar i Söderåsens BK, med hund som uppfyller kraven för start i lydnadsklass 1.

3.Poäng erhålles för resultat på officiella lydnadsprov, på SM, NM, SkåneMästerskap (DM) och på ev. klubbmästerskap.

4.Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell. Speciella tilläggspoäng erhålles för framtränade placeringar i punkt 3 nämnda mästerskap samt vid uppflyttning, 1:a pris Elitklass och vid championat.

5.Poängen sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare, erhåller poäng för varje särskild ekipagekombination.

6.Resultat ska lämnas in senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

7.Segrare på barometern är det ekipage som enl. punkt 5 erhåller flest poäng under verksamhetsåret (1/1-31/12). Pris till segraren utdelas på årsmötet som avslutar verksamhetsåret. Varje ekipage erhåller ett sk etappris för varje uppnådda 20-tal poäng (20 p, 40 p, 60 p osv). Ettappris utdelas på klubbmöte efterhand ekipagen uppnår poäng under verksamhetsåret.

 

Poängberäkning barometer Lydnad, se separat dokument!

 

 

Regler för klubbmästerskap Lydnad

1.Tävlan om klubbmästerskap görs i klasserna 1, 2, 3 och Elit. Detta sker under ett verksamhetsår (1/1-31/12).

2.Rätt att tävla om klubbmästerskap har alla som är medlemmar i Söderåsens BK.

3.Klubbmästare blir den som under året erövrat högsta procentuella resultat på 3 officiella lydnadsprov.

4.I det sammanlagda resultatet får inräknas de 3 bästa resultaten oavsett klass, dock därav endast ett resultat i 1:an och två i 2:an.

5.Om ingen tävlat mer än 2 eller ev. endast 1 gång, utdelas priset till den med procentuellt högsta godkända resultat. Oavsett klass.

6.Resultat ska vara inlämnade senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

7.För klubbmästerskapet uppställes ett vandringspris, som efter en tävlingsperiod på 10 år tillfaller den förare som har flest inteckningar (även om det erövrats med olika hundar). Då 2 eller fler förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den förare med högsta sammanlagda poäng.

8.Kostnader för gravyr bekostas av klubben. Dessutom medföljer ett följepris som behålles av klubbmästaren.

 

 

Vandringspris Appellklass

•Ständigt vandrande

•Måste vara medlem i Söderåsens BK

•Högsta resultat i akl, endast ett räknas

•Resultat ska lämnas in senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

•Delas ut på årsmötet.

•Klubben bekostar gravyr och följepris.

 

 

 

Vandringspris Sph/Sök/Rapp/Skydd

•Måste vara medlem i Söderåsens BK

•Gest till det ekipage med procentuellt 2 högsta resultat oavsett klass (ej akl)

•Resultatet måste lämnas in senast 14 dagar efter tävling. Samtliga resultat ska vara inlämnade senast 31/12.

•Ges för gott till den föraren som erövrat priset flest gånger. Priset vandrar under 10 år.

•Klubben bekostar gravyr och följepriser.

•Delas ut på årsmötet.

 

 

 

Utställningsbarometer, Klubbmästare utställning

 

Utställningspoäng avser officiell utställning från 9 månader.

 

Resultaten ska vara inskickade senast två månader efter tävling, vid årets slut senast 15 januari.

 

Vid inskickande av resultat skall följande redovisas: Namn på hund och förare, gärna hundens titlar. Utställningsplats, datum, grupp, klass, poäng, placering etc.

 

Poängberäkning (2 poäng = 1 kula på tavlan)

 

Very Good 2 poäng

 

Excellent 4 poäng

 

Reserv-Cert 5 poäng

 

CK/Cert 6 poäng

 

BIM 8 poäng

 

BIR 10 poäng

 

G 2 poäng

 

SG 4 poäng

 

V/CAC 6 poäng

 

BOS 8 poäng

 

BOB 10 poäng

 

Championat guldkula

 

 

 

Rallylydnadsbarometer

 

Nybörjarklass, GRÖNA kulor 70-84 poäng 1 kula

 

85-94 poäng 2 kulor

 

95-99 poäng 3 kulor

 

100 poäng 5 kulor

 

Fortsättningsklass, GULA kulor, samma antal som ovan

 

Avancerad klass, RÖDA kulor, samma antal som ovan

 

Mästarklass, BLÅ kulor, samma antal som ovan

 

SM, GULDkulor, 1:a plac 5 kulor

 

2:a plac 4 kulor

 

3:e plac 3 kulor

 

4:e plac 2 kulor

 

5:e plac 1 kula

 

DM, SILVERkulor, 1:a plac 3 kulor

 

2:a plac 2 kulor

 

3:e plac 1 kula

 

 

 

Agilitybarometer

 

Plac/motsv Poäng

 

1:a 5

 

2:a 4

 

3:a 3

 

4:a-5:a 2

 

6:a och däröver (genomfört lopp) 1

 

Extra poäng för:

 

Uppflyttningspinne 5 (pinnpoäng delas endast ut för 3 pinnar per klass och hund, dvs när hunden har rätt att flytta upp får man inte längre extra poäng för pinne)

 

Cert 10

 

Inga poäng för diskat lopp

 

 

 

Klubbmästare Agility

 

Månadstävlingarna (4 st) ligger till grund för klubbmästerskapet. För att delta i tävlan om att bli Klubbmästare ska ekipaget tävla för Söderåsens BK på officiella tävlingar. Alla medlemmar har rätt att delta i månadstävlingarna. Klubbmästare delas ut i samtliga storlekar, small-medium-large.

 

Poängberäkning:

 

Startat = 1 poäng (även vid disk)

 

Antal slagna ekipage = 1 poäng per ekipage (ex 5 startande ekipage, 1:an får då 4 poäng och 4:an får 1 poäng)

 

Bonus för placering: 1:a plats = 5 poäng, 2:a plats = 3 poäng, 3:e plats = 1 poäng.

 

Poäng för start, antal slagna ekipage samt eventuell bonus för placering räknas samman för agility- respektive hoppklass.

 

 

 

Bästa allroundekipage:

 

Statuter för årets Allroundekipage

 

Officiella tävlingar ger 1 poäng för varje genomförd tävling/klass oavsett placering/resultat.

 

Minst 3 grenar måste ingå. Vid lika poäng tillfaller priset den hund som har flest grenar.

 

Justering 2014-01-01: Om det inte finns något ekipage som deltagit i 3 grenar, tillfaller priset ekipage som deltagit i 2 grenar.

 

Alla officiella arbetsprov/-tävlingar inom SKK berättigar till poäng (ej utställning).

 

Observera att det är EKIPAGET som tävlar om detta pris, det ska alltså vara samma förare och hund i samtliga grenar som åberopas.

 

 

 

LYDNAD

 

1:a pris = 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

 

BRUKS

 

Ak Lkl Hkl

Uppfl= 5 p

Godk= 3 p

 

Elit

 

Cert =5 p

Certp= 4 p

Godk= 3 p

 

 

VILTSPÅR

Godkänd Anlagsklass= 5 p

öppen klass 1:a pris= 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

 

AGILITY och HOPPKLASS

Klass I, Klass II, Klass III

Pinne/Cert = 5 p

 

Felfritt lopp (som EJ gett pinne/cert) = 3 p

 

 

JAKTPROV

UKL NKL ÖKL EKL

Godkänd = 5 p

 

1:a pris = 5 p

2:a pris = 4 p

3:e pris = 3 p

 

 

 

Rallylydnad

 

nybörjare, fortsättning, avancerad

Kvalificerande resultat = 5 p

 

Mästarklass

 

Minst 70 p = 5 p

 

 

Freestyle och Heelwork To Music

 

Uppflyttningspoäng/Certpoäng = 5 p

 

 

Certifikat försvarsmaktshund/räddningshund =5 p

 

 

Övriga arbetsmeriter inom prov/tävling som är officiell inom SKK (=registreras i SKK Hunddata), godkända resultat = 5 p

 

 

 

Klubben har fått 10.000:- av Sparbanksstiftelsen och Swedbank för inköp av

material inför nya regler som börjar gälla 2017-01-01.

 

 

Kursanmälningar etc, hänvisas till Majvi Nilsson

karntryck@hotmail.com

0435 - 44 20 35

042 - 503 32

 

 

 

 

Peter Wilhelmsson

0722-388453

kocken@telia.com

(denna mejl går till PR Info /FB ansvarig.)