Styrelse m.m.

Välkommen till

Söderåsens Brukshundklubb

Styrelsen

väljs av årsmötet, består av 5 ordinarie ledmöter (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamot) samt 2 suppleanter. Styrelsen ansvarar för klubbens verksamhet under året. Stora delar av verksamheten delegeras till och utförs av de olika grupperna i klubbens organisation.

Ordförande

Olle Nilsson

0435-442035/0709-183738

karntryck@hotmail.com

Vice ordförande

Magnus Svensson

0734-209823

magnussvensso90@hotmail.com

 

Sekreterare

 

 

 

Anna Jansson

 

 

0761-622732/0435-441844

jordboden@hotmail.com

Kassör

Anette Boo

0705-525154

anbewh@gmail.com

Ledamot

Laila Gustavsson

 

0435-24287/0736-945217

laila-gustavsson@hotmail.com

Suppleant

Bodel Johansson

 

0707-132242

bodel.johansson@gmail.com

 

 

 

Valberedning

Charlotte Wiberg, Sammankallande

Tina Wilhelmsson

Bodil Andersson

 

 

Revisorer

Ingegerd Hjorth

Katarina Molin

 

Klubben har fått 10.000:- av Sparbanksstiftelsen och Swedbank för inköp av

material inför nya regler som börjar gälla 2017-01-01.

 

 

Kursanmälningar etc, hänvisas till Majvi Nilsson

karntryck@hotmail.com

0435 - 44 20 35

042 - 503 32

 

 

 

 

Peter Wilhelmsson

0722-388453

kocken@telia.com

(denna mejl går till PR Info /FB ansvarig.)