Hundägarutbildning

ansvarar för kursverksamhet i samtliga grenar, ordnar föreläsningar, helgkurser m.m. samt ansvarar för våra instruktörer - att nya utbildas och befintliga vidareutbildas.

Sammankallande
Medlem