Mark

ansvarar för kontakter med markägare och jaktlag för de marker där klubbens träningsgrupper tränar spår och sök

Sammankallande