Tillstånd att geomföra tävlings- prov- träningsverksamhet under hundförbudstiden