Sommaraktivitet Agility

2020-06-28 10:00

Agilityn drar samman lite sommaraktivitet. Riktas till dig som vill fördjupa dina kunskaper i de klassiska bytena. Vi fördjupar oss i framför- bakom- och blindbyten. Vi tittar också på slalom/slalomingångar och kontaktfältsbeteende. Vi utgår från två av/två på dvs ingen RC.

Kanske har du gått en nybörjarkurs men inte fått grepp om vad de olika bytena egentligen innebär?

Det ingår ingen teori samt vi hjälps åt att bygga det vi tränar på.

De förkunskaper som krävs är att hunden ska känna till hindren, ha god inkallning samt vara minst 12 månader gammal.

Max 5 deltagare, 5 tillfällen till en kostnad av 250 kr/ekipage

28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7 är de datum vi ses.

Kl 10-12

Anmälan görs till Åsa Nilsson girax76atgmail.com

Välkomna

Vänligen Åsa

Kontakter