Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Historiskt med digital kongress 2020

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har med anledning av covid-19 beslutat att årets kongress kommer att genomföras som ett digitalt fullmäktigemöte på distans den 24–25 oktober 2020.

Bortlottning och prioriteringar vid tävling

Med anledning av att vi startat upp tävlingsverksamheten igen, men med begränsningar i deltagande, kommer Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben med riktlinjer kring bortlottning och prioritering under nästa vecka.

Nya riktlinjer från 1 juni

Svenska Kennelklubben har gått ut med nya riktlinjer för klubborganiserad hundverksamhet från 1 juni. Här följer information om detta och Brukshundklubbens beslut utifrån det.

Inställt FMM och SM för räddningshundar

SKK/CS har inkommit med nya direktiv och rekommendationer som föranleder till att Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse beslutat i enlighet med SKK/CS att ställa in FMM samt SM för räddningshundar 2020.

Protokoll från FS och VU

Under rådande omständigheter genomförs många avstämningsmöten och sammanträden med Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) och dess verkställande utskott (VU). Protokoll från dessa publiceras löpande här på hemsidan.

Kongresshandlingar 2020

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit våra distrikt och rasklubbar skickar delegater. Kongresshandlingarna på hemsidan är nu kompletterade med årets revisionsberättelse.

Nordiska mästerskap ställs in

Nordisk Kennelunion har tagit beslut om att de nordiska mästerskapen 2020 i agility, lydnad, rallylydnad, junior handling och freestyle/heelwork to music ställs in på grund av den rådande coronapandemin.

Sidor