Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Patrullhundskurs i Härnösand

Välkommen att anmäla dig till patrullhundskurs i Härnösand. Kursen vänder sig till alla oavsett var du bor i landet och kommer att genomföras under tre fristående veckor under 2021.

Valberedningen vill ha input

Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd! Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar förslag från organisationen och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Utskottet för organisation behöver förstärkning av ideell kraft!

Utskottet för organisation är en central del inom Svenska Brukshundklubben. Genom sitt arbete påverkar utskottet fundamentala delar inom organisationen. Det handlar bl.a. om stadgar, etik och policyer, värdegrund, föreningssupport och utbildning av förtroendevalda. Är du en person med kunskaper inom ideell förening och har viljan att påverka? Då kanske det är just dig vi söker!

Patrullhundskurs i Västmanland

Välkommen att anmäla dig till patrullhundskurs som Västmanlandsdistriktet arrangerar. Kursen vänder sig till alla oavsett var du bor i landet och kommer att genomföras under tre fristående veckor under 2021.

Provledarutbildning i specialsök

Projektgruppen för SBK Specialsök bjuder, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, in till den första kursen för att bli Provledare i SBK Specialsök. Framtagandet av utbildningen är nu inne i slutfasen. För att spara tid går vi ut med inbjudan redan nu så att utbildningen kan starta upp så fort den är klar.

D-HUS Konferens 2020

Utskottet för Hundägarutbildning bjuder in utbildningsansvariga i distrikten till digital D-HUS konferens den 14 november. kl. 9:00 – 12:00 via Zoom

Nystart för utveckling av SBK Tävling

Då oenigheterna med den anbudsvinnande leverantören av det nya tävlingssystemet drar ut på tiden har förbundsstyrelsen beslutat att gå vidare med utveckling tillsammans med befintlig leverantör.

Sidor