Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Motioner inför möten 2022

En motion är ett skriftligt förslag till års- eller fullmäktigemöten. Inför möten inom Svenska Brukshundklubben 2022 börjar sista dag att skicka in motioner närma sig.

Driftstörningar/stopp på vår hemsida

Under morgondagen, den 5 oktober, kommer det vara större driftstörningar/stopp på www.brukshundklubben.se med anledning av planerat elavbrott i fastigheten där servarna befinner sig. (Medlem Online, SBK Tävling berörs inte).

Fördubblat anslag

Dagens besked från regeringen är mycket välkommet och efterlängtat. Ett höjt anslag gör det möjligt för Svenska Brukshundklubben och andra friluftsorganisationer att ta hand om det växande friluftslivsintresset och guida nya friluftsutövare ut i naturen samtidigt som vi sprider kunskap om allemansrätten och friluftslivets vett och etikett.

Hundens vecka

Hundens vecka har börjat! Det arrangeras föreläsningar, uppvisningar och andra roliga aktiviteter för hundägare och hundar runt om i hela Sverige. Via vår Facebook-sida kan du ta del av föreläsningar, intervjuer och informationsfilmer. Du kan även gå Hundmarschen på distans.

U-CAN-MOVE

I mars 2020 träffades Britta Agardh, projektledare för Svenska Brukshundklubbens (SBK) projekt Upp och hoppa - Sund med hund och Anna Bergh, lektor på Statens Lantbruksuniversitet (SLU), för att​ planera en gemensam pilotstudie inom friskvård för hund och människa.

Sidor