Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Specialsökande hundar ska hjälpa till att hitta växtskadegörare

Under hösten startas ett nytt projekt där man ska testa möjligheterna till att söka upp och hitta växtskadegörare och ogräs med hjälp av sökhundar. Projektet finansieras av EU-programmet EIP-agri och koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och Svenska Brukshundklubben har ansvaret för framtagande av certifieringsmodell för hundekipage. De praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar.

Patrullhundskurs i Härnösand

Välkommen att anmäla dig till patrullhundskurs i Härnösand. Kursen vänder sig till alla oavsett var du bor i landet och kommer att genomföras under tre fristående veckor under 2021.

Valberedningen vill ha input

Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd! Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar förslag från organisationen och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Utskottet för organisation behöver förstärkning av ideell kraft!

Utskottet för organisation är en central del inom Svenska Brukshundklubben. Genom sitt arbete påverkar utskottet fundamentala delar inom organisationen. Det handlar bl.a. om stadgar, etik och policyer, värdegrund, föreningssupport och utbildning av förtroendevalda. Är du en person med kunskaper inom ideell förening och har viljan att påverka? Då kanske det är just dig vi söker!

Patrullhundskurs i Västmanland

Välkommen att anmäla dig till patrullhundskurs som Västmanlandsdistriktet arrangerar. Kursen vänder sig till alla oavsett var du bor i landet och kommer att genomföras under tre fristående veckor under 2021.

Provledarutbildning i specialsök

Projektgruppen för SBK Specialsök bjuder, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, in till den första kursen för att bli Provledare i SBK Specialsök. Framtagandet av utbildningen är nu inne i slutfasen. För att spara tid går vi ut med inbjudan redan nu så att utbildningen kan starta upp så fort den är klar.

Sidor