Organiserat hundar

Specialsökande hundar ska hjälpa till att hitta växtskadegörare

Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN -

Under hösten startas ett nytt projekt där man ska testa möjligheterna till att söka upp och hitta växtskadegörare och ogräs med hjälp av sökhundar. Projektet finansieras av EU-programmet EIP-agri och koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och Svenska Brukshundklubben har ansvaret för framtagande av certifieringsmodell för hundekipage. De praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar.

Sidor